محفل شمع زینب سلام الله علیها
 • مراسم هفتگی-جمعه-جمعه دوازدهم تیر ۱۳۹۴

  مراسم هفتگی - جمعه

  1 سخنرانی
  7 مداحی
  1 پیامک
  1 گفتگو
  32 بازدید

  جمعه دوازدهم تیر ۱۳۹۴

 • مراسم هفتگی-جمعه-جمعه پنجم تیر ۱۳۹۴

  مراسم هفتگی - جمعه

  1 سخنرانی
  9 مداحی
  1 پیامک
  100 بازدید

  جمعه پنجم تیر ۱۳۹۴

 • مراسم هفتگی-جمعه-جمعه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۴

  مراسم هفتگی - جمعه

  1 سخنرانی
  7 مداحی
  1 پیامک
  4 گفتگو
  131 بازدید

  جمعه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۴

 • مراسم هفتگی-جمعه-جمعه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۴

  مراسم هفتگی - جمعه

  6 مداحی
  1 پیامک
  2 گفتگو
  132 بازدید

  جمعه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۴

 • مراسم هفتگی-جمعه-جمعه پانزدهم خرداد ۱۳۹۴

  مراسم هفتگی - جمعه

  1 سخنرانی
  5 مداحی
  1 پیامک
  4 گفتگو
  139 بازدید

  جمعه پانزدهم خرداد ۱۳۹۴

 • مراسم هفتگی-جمعه-جمعه هشتم خرداد ۱۳۹۴

  مراسم هفتگی - جمعه

  1 سخنرانی
  4 مداحی
  1 پیامک
  2 گفتگو
  228 بازدید

  جمعه هشتم خرداد ۱۳۹۴

 • جشن ولادت-مولانا حسین ارواحنافداه-جمعه یکم خرداد ۱۳۹۴

  جشن ولادت - مولانا حسین ارواحنافداه

  1 سخنرانی
  8 مداحی
  1 پیامک
  1 گفتگو
  67 بازدید

  جمعه یکم خرداد ۱۳۹۴

 • مراسم هفتگی-جمعه-جمعه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴

  مراسم هفتگی - جمعه

  1 سخنرانی
  7 مداحی
  1 پیامک
  1 گفتگو
  72 بازدید

  جمعه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴

 • ظهر شهادت-حضرت زینب سلام الله علیها-دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۴

  ظهر شهادت - حضرت زینب سلام الله علیها

  1 سخنرانی
  8 مداحی
  1 پیامک
  1 گفتگو
  331 بازدید

  دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۴

 • ولادت امیرالمومنین-جشن میلاد حضرت علی ابن ابی طالب ارواحنا فداه-شنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴

  ولادت امیرالمومنین - جشن میلاد حضرت علی ابن ابی طالب ارواحنا فداه

  1 سخنرانی
  6 مداحی
  1 گفتگو
  53 بازدید

  شنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴

 • مراسم هفتگی-جمعه-جمعه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴

  مراسم هفتگی - جمعه

  1 سخنرانی
  7 مداحی
  1 پیامک
  1 گفتگو
  68 بازدید

  جمعه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴

 • مراسم هفتگی-جمعه-جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴

  مراسم هفتگی - جمعه

  1 سخنرانی
  6 مداحی
  1 پیامک
  1 گفتگو
  114 بازدید

  جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴