محفل شمع زینب سلام الله علیها
 • مراسم هفتگی-جمعه-جمعه دوازدهم خرداد ۱۳۹۶

  مراسم هفتگی - جمعه

  • 1 سخنرانی
  • 6 مداحی
  • 2 تصویر
  • 0 نشریه
  • 0 پیامک
  • 0 طرح
  • 0 گفتگو
  • 0 کلیپ تصویری
  • 0 کلیپ صوتی
  • 174 بازدید

  جمعه دوازدهم خرداد ۱۳۹۶

 • مراسم هفتگی-جمعه-جمعه پنجم خرداد ۱۳۹۶

  مراسم هفتگی - جمعه

  • 1 سخنرانی
  • 12 مداحی
  • 5 تصویر
  • 0 نشریه
  • 0 پیامک
  • 0 طرح
  • 0 گفتگو
  • 0 کلیپ تصویری
  • 0 کلیپ صوتی
  • 143 بازدید

  جمعه پنجم خرداد ۱۳۹۶

 • مراسم هفتگی-جمعه-جمعه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۶

  مراسم هفتگی - جمعه

  • 1 سخنرانی
  • 7 مداحی
  • 0 تصویر
  • 0 نشریه
  • 0 پیامک
  • 0 طرح
  • 0 گفتگو
  • 0 کلیپ تصویری
  • 0 کلیپ صوتی
  • 156 بازدید

  جمعه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۶

 • ولادت-مولاناالصاحب الزمان-جمعه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۶

  ولادت - مولاناالصاحب الزمان

  • 1 سخنرانی
  • 9 مداحی
  • 9 تصویر
  • 0 نشریه
  • 0 پیامک
  • 0 طرح
  • 0 گفتگو
  • 0 کلیپ تصویری
  • 0 کلیپ صوتی
  • 108 بازدید

  جمعه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۶

 • مراسم هفتگی-جمعه-جمعه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۶

  مراسم هفتگی - جمعه

  • 0 سخنرانی
  • 2 مداحی
  • 0 تصویر
  • 0 نشریه
  • 0 پیامک
  • 0 طرح
  • 0 گفتگو
  • 0 کلیپ تصویری
  • 0 کلیپ صوتی
  • 145 بازدید

  جمعه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۶

 • مراسم هفتگی-جمعه-جمعه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۶

  مراسم هفتگی - جمعه

  • 1 سخنرانی
  • 7 مداحی
  • 5 تصویر
  • 0 نشریه
  • 0 پیامک
  • 0 طرح
  • 0 گفتگو
  • 0 کلیپ تصویری
  • 0 کلیپ صوتی
  • 125 بازدید

  جمعه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۶

 • مراسم هفتگی-جمعه-جمعه یکم اردیبهشت ۱۳۹۶

  مراسم هفتگی - جمعه

  • 1 سخنرانی
  • 7 مداحی
  • 6 تصویر
  • 0 نشریه
  • 0 پیامک
  • 0 طرح
  • 0 گفتگو
  • 0 کلیپ تصویری
  • 0 کلیپ صوتی
  • 144 بازدید

  جمعه یکم اردیبهشت ۱۳۹۶

 • مراسم هفتگی-جمعه-جمعه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۶

  مراسم هفتگی - جمعه

  • 1 سخنرانی
  • 7 مداحی
  • 3 تصویر
  • 0 نشریه
  • 0 پیامک
  • 0 طرح
  • 0 گفتگو
  • 0 کلیپ تصویری
  • 0 کلیپ صوتی
  • 203 بازدید

  جمعه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۶

 • وفات-حضرت زینب سلام الله علیها-پنج شنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۶

  وفات - حضرت زینب سلام الله علیها

  • 1 سخنرانی
  • 9 مداحی
  • 7 تصویر
  • 0 نشریه
  • 0 پیامک
  • 0 طرح
  • 0 گفتگو
  • 0 کلیپ تصویری
  • 0 کلیپ صوتی
  • 96 بازدید

  پنج شنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۶

 • ولادت-مولانا الحیدر علیه السلام-سه شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۶

  ولادت - مولانا الحیدر علیه السلام

  • 1 سخنرانی
  • 9 مداحی
  • 14 تصویر
  • 0 نشریه
  • 0 پیامک
  • 0 طرح
  • 0 گفتگو
  • 0 کلیپ تصویری
  • 0 کلیپ صوتی
  • 77 بازدید

  سه شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۶

 • مراسم هفتگی-جمعه-جمعه هجدهم فروردین ۱۳۹۶

  مراسم هفتگی - جمعه

  • 1 سخنرانی
  • 6 مداحی
  • 0 تصویر
  • 0 نشریه
  • 0 پیامک
  • 0 طرح
  • 0 گفتگو
  • 0 کلیپ تصویری
  • 0 کلیپ صوتی
  • 153 بازدید

  جمعه هجدهم فروردین ۱۳۹۶

 • مراسم هفتگی-جمعه-جمعه یازدهم فروردین ۱۳۹۶

  مراسم هفتگی - جمعه

  • 1 سخنرانی
  • 11 مداحی
  • 2 تصویر
  • 0 نشریه
  • 0 پیامک
  • 0 طرح
  • 0 گفتگو
  • 0 کلیپ تصویری
  • 0 کلیپ صوتی
  • 112 بازدید

  جمعه یازدهم فروردین ۱۳۹۶