محفل شمع زینب سلام الله علیها
 • مراسم هفتگی-جمعه-جمعه سوم مهر ۱۳۹۴

  مراسم هفتگی - جمعه

  1 سخنرانی
  9 مداحی
  4 تصویر
  1 پیامک
  114 بازدید

  جمعه سوم مهر ۱۳۹۴

 • مراسم هفتگی-جمعه-جمعه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۴

  مراسم هفتگی - جمعه

  1 سخنرانی
  6 مداحی
  6 تصویر
  1 پیامک
  2 گفتگو
  176 بازدید

  جمعه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۴

 • مراسم هفتگی-جمعه-جمعه بیستم شهریور ۱۳۹۴

  مراسم هفتگی - جمعه

  1 سخنرانی
  7 مداحی
  8 تصویر
  1 پیامک
  4 گفتگو
  191 بازدید

  جمعه بیستم شهریور ۱۳۹۴

 • مراسم هفتگی-جمعه-جمعه سیزدهم شهریور ۱۳۹۴

  مراسم هفتگی - جمعه

  1 سخنرانی
  7 مداحی
  8 تصویر
  1 پیامک
  4 گفتگو
  195 بازدید

  جمعه سیزدهم شهریور ۱۳۹۴

 • مراسم هفتگی-جمعه-جمعه ششم شهریور ۱۳۹۴

  مراسم هفتگی - جمعه

  1 سخنرانی
  3 مداحی
  4 تصویر
  1 پیامک
  2 گفتگو
  185 بازدید

  جمعه ششم شهریور ۱۳۹۴

 • مراسم هفتگی-جمعه-جمعه سی ام مرداد ۱۳۹۴

  مراسم هفتگی - جمعه

  1 سخنرانی
  7 مداحی
  4 تصویر
  1 پیامک
  3 گفتگو
  226 بازدید

  جمعه سی ام مرداد ۱۳۹۴

 • مراسم هفتگی-جمعه-جمعه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۴

  مراسم هفتگی - جمعه

  1 سخنرانی
  6 مداحی
  1 پیامک
  223 بازدید

  جمعه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۴

 • مراسم عزاداری شهادت امام صادق ارواحنا فداه-عزای حضرت صادق علیه السلام-سه شنبه بیستم مرداد ۱۳۹۴

  مراسم عزاداری شهادت امام صادق ارواحنا فداه - عزای حضرت صادق علیه السلام

  1 سخنرانی
  11 مداحی
  4 تصویر
  1 پیامک
  194 بازدید

  سه شنبه بیستم مرداد ۱۳۹۴

 • مراسم هفتگی-جمعه-جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۹۴

  مراسم هفتگی - جمعه

  1 سخنرانی
  7 مداحی
  4 تصویر
  1 پیامک
  8 گفتگو
  277 بازدید

  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۹۴

 • مراسم هفتگی-جمعه-جمعه نهم مرداد ۱۳۹۴

  مراسم هفتگی - جمعه

  1 سخنرانی
  8 مداحی
  1 پیامک
  5 گفتگو
  277 بازدید

  جمعه نهم مرداد ۱۳۹۴

 • مراسم هفتگی-جمعه-جمعه دوم مرداد ۱۳۹۴

  مراسم هفتگی - جمعه

  1 سخنرانی
  5 مداحی
  1 پیامک
  1 گفتگو
  277 بازدید

  جمعه دوم مرداد ۱۳۹۴

 • مراسم هفتگی-جمعه-جمعه بیست و ششم تیر ۱۳۹۴

  مراسم هفتگی - جمعه

  1 سخنرانی
  8 مداحی
  6 تصویر
  1 پیامک
  4 گفتگو
  252 بازدید

  جمعه بیست و ششم تیر ۱۳۹۴